Τι ισχύει από τη σχολική χρονιά 2015-2016

 

 Δείτε στο τέλος της σελίδας με εικόνες το τι θα ισχύει το νέο σχολικό έτος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Τι αλλάζει στο σύστημα προαγωγής των μαθητών στο Λύκειο

Απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού.

Την επαναφορά ως βαθμού προαγωγής των μαθητών στο Λύκειο το γενικό μέσο όρο "εννέα και πέντε δέκατα" (9,5), από φέτος, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2006, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα το άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2006, ορίζει τα εξής:

1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

2. α. Οι μαθητές της Α' και Β' τάξης του Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος διατάγματος είναι μικρότερος του 9,5.

β. Αν πρόκειται για μαθητές της Γ' τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:

ι. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ' τάξη και να επανεξετασθούν σε όλα τα μαθήματα.

ιι. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα της ίδιας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο.

Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

Οι μαθητές αυτοί, εφόσον προσέλθουν το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησης τους στη Γ τάξη, εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονταν κατά το τελευταίο έτος της φοίτησης τους στην τάξη αυτή και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν.

Όσον αφορά στα μαθήματα που αντικα¬ταστάθηκαν, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθορισθεί το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Όσον αφορά στα μαθήματα που προστέθηκαν, οι παραπάνω μαθητές δεν τα εξετάζονται.

Αν δεν απολυθούν ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησης τους στη Γ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν είτε να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Οι μαθητές αυτοί, σε περίπτωση που είχαν ως μάθημα επιλογής το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξετασθούν το μάθημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο είχαν εξετασθεί την προηγούμενη φορά.

Για το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που εξε¬τάζεται σε εθνικό επίπεδο (επιλογής του μαθητή), οι παραπάνω μαθητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν το μάθημα της προτίμησης τους που μπορεί να είναι διαφορετικό από την προτίμηση του προηγούμενου έτους.

Οι δηλώσεις αυτές κατατίθενται την ίδια χρονική περίοδο που ορίζεται και για τους μαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

γ. Οι μαθητές του εδαφίου β' της παραγράφου αυτής δηλώνουν την επιλογή τους με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 που καταθέτουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου και Ιουλίου ή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Δ/νση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν. Η δήλωση αυτή μπορεί να ανακληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε  τα μαθήματα της Γ' Λυκείου καθώς και τους πιθανούς συνδυασμούς πεδίων που μπορούν να προκύψουν.
  • Δείτε επίσης τα μαθηματα στα οποία θα εξεταστούν ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ οι υποψήφιοι το 2016, ανά ομάδα προσανατολισμού.
  • Δίνεται, επίσης,το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

   

 


Photo Gallery

 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.