Α΄Λυκείου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΑΡΧΑΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΧΗΜΕΙΑ
10

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
17


24

ΕΚΘΕΣΗ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8

ΑΛΓΕΒΡΑ
15

ΦΥΣΙΚΗ
22

29

Ιανουάριος
5

ΑΡΧΑΙΑ
12

ΧΗΜΕΙΑ
19

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΑΛΓΕΒΡΑ
16

23

ΦΥΣΙΚΗ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

ΧΗΜΕΙΑ
Απρίλιος
6

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
13

ΕΚΘΕΣΗ
20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27


 
Μάιος
4

ΦΥΣΙΚΗ
11

ΑΡΧΑΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΑΡΧΑΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΧΗΜΕΙΑ
10

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
17


24

ΕΚΘΕΣΗ
 
Δεκέμβριος
1

ΑΛΓΕΒΡΑ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΦΥΣΙΚΗ
22

29

Ιανουάριος
5

ΑΡΧΑΙΑ
12

ΧΗΜΕΙΑ
19

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΑΛΓΕΒΡΑ
16

23

ΦΥΣΙΚΗ
 
Μάρτιος
2

ΑΡΧΑΙΑ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

ΧΗΜΕΙΑ
Απρίλιος
6

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
13

ΕΚΘΕΣΗ
20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27


 
Μάιος
4

ΦΥΣΙΚΗ
11

ΑΡΧΑΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

13


20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17


24

(ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
15
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
22

29

Ιανουάριος
5
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12

(ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
19

ΑΛΓΕΒΡΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

23
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
(ΛΑΤΙΝΙΚΑ) - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
23

30


Απρίλιος
6
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
13


20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4

ΑΛΓΕΒΡΑ
11


18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
13


20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17


24

(ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
 
Δεκέμβριος
1
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
22

29

Ιανουάριος
5
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12

(ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
19

ΑΛΓΕΒΡΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

23
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
2
(ΛΑΤΙΝΙΚΑ) - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30


Απρίλιος
6
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
13


20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4

ΑΛΓΕΒΡΑ
11


18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β’ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13


20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
27
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17


24
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
15

ΑΛΓΕΒΡΑ
22

29

Ιανουάριος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12


19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

23
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
23

30
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ  (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
Απρίλιος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
11
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13


20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
27
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17


24
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Δεκέμβριος
1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΑΛΓΕΒΡΑ
22

29

Ιανουάριος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12


19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

23
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Μάρτιος
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
Απρίλιος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
11
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β' Οικονομίας & Πληροφορικής

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13


20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
27
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
17

24

Α.Ο.Θ.
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
15

ΑΛΓΕΒΡΑ
22

29

Ιανουάριος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9


16

23

Α.Ο.Θ.
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
23

30
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Απρίλιος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
11

Α.Ο.Θ.
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13


20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
27
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
17

24

Α.Ο.Θ.
 
Δεκέμβριος
1

8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΑΛΓΕΒΡΑ
22

29

Ιανουάριος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
12
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΕΚΘΕΣΗ
9


16

23

Α.Ο.Θ.
 
Μάρτιος
2

9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Απρίλιος
6

ΑΛΓΕΒΡΑ
13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)
20

ΕΚΘΕΣΗ
27


 
Μάιος
4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (Β'ΛΥΚΕΙΟΥ)
11

Α.Ο.Θ.
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

13
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
20
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
17


24

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5

12
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
19

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
23

30

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Απρίλιος
6
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27


 
Μάιος
4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

13
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
20
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
17


24

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

 
Δεκέμβριος
1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5

12
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
19

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Μάρτιος
2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Απρίλιος
6
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27


 
Μάιος
4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
13
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20

ΧΗΜΕΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
17

24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8

ΧΗΜΕΙΑ
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΧΗΜΕΙΑ
9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
23

30


Απρίλιος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27
 
Μάιος
4
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18


25
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
13
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20

ΧΗΜΕΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
17

24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Δεκέμβριος
1

ΧΗΜΕΙΑ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2

ΧΗΜΕΙΑ
9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
3
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30


Απρίλιος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27
 
Μάιος
4
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18


25
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Οικονομίας & Πληροφορικής

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
13
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
20
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

Α.Ο.Θ.
17
24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
12

Α.Ο.Θ.
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2
9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
23

30

Α.Ο.Θ.
Απρίλιος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27
 
Μάιος
4
Α.Ο.Θ. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18


25
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
13
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
20
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
27

 
Νοέμβριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

Α.Ο.Θ.
17
24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Δεκέμβριος
1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΕΚΘΕΣΗ
22

29

Ιανουάριος
5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
12

Α.Ο.Θ.
19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
26

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
2
9

ΕΚΘΕΣΗ
16

23
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Μάρτιος
2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

Α.Ο.Θ.
Απρίλιος
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
20
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
27
 
Μάιος
4
Α.Ο.Θ. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18


25
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

 
 

Σχολική χρονιά 2018-2019

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.