Α΄ γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8

ΦΥΣΙΚΗ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1

ΦΥΣΙΚΗ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2

ΑΡΧΑΙΑ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β΄ γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8

ΦΥΣΙΚΗ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1

ΦΥΣΙΚΗ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2

ΑΡΧΑΙΑ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ΄ γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
8

ΦΥΣΙΚΗ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13

ΦΥΣΙΚΗ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Νοέμβριος
3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
10

ΕΚΘΕΣΗ
17


24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
1

ΦΥΣΙΚΗ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
15

ΑΡΧΑΙΑ
22

29

Ιανουάριος
5

ΙΣΤΟΡΙΑ
12


19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26

 
Φεβρουάριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

23

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
2

ΑΡΧΑΙΑ
9

16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
23

30

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Απρίλιος
6

ΕΚΘΕΣΗ
13

20

ΦΥΣΙΚΗ
27


 
Μάιος
4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11

ΙΣΤΟΡΙΑ
18

25


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

 
 

Σχολική χρονιά 2018-2019

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.