Οι εκπαιδευτικοί μας είναι συγγραφείς βιβλίων και σημειώσεων.

Μπορείτε να δείτε τα βιβλία μας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο ????

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και οι γονείς δεν πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωποι με «κρυφές» χρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Γυμνάσιο

Σε όλους του μαθητές μας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Παρακάτω θα δείτε τα εξώφυλλα όλων των βιβλίων που δίδονται στις τάξεις του Γυμνασίου.

Photo Gallery

Α’ Λυκείου

Σε όλους του μαθητές μας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Παρακάτω θα δείτε τα εξώφυλλα όλων των βιβλίων που δίδονται στη τάξη της Α’ Λυκείου.

Photo Gallery

Β’ Λυκείου

Σε όλους του μαθητές μας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Παρακάτω θα δείτε τα εξώφυλλα όλων των βιβλίων που δίδονται στη τάξη της Β’ Λυκείου.

Photo Gallery

Γ’ Λυκείου

Σε όλους του μαθητές μας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Παρακάτω θα δείτε τα εξώφυλλα όλων των βιβλίων που δίδονται στη τάξη της Γ’ Λυκείου.

Photo Gallery

 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.